มี 3 File ดูได้ทีนี่คะ

1. File รายงานการประชุมครั้งที่ 4  

2. File แผนการประชุม PCT Med เดือนมิถุนายน 2549  

3. File รายงานอัตราการติดเชื้อในสถาบันบำราศนราดูรปีงบประมาณ 2548