วันที่ 11 มิย. 2549 อันเป็นวันสุดท้ายของงานนิทรรศการเฉลิมฉลอง 60 ปีการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เมืองทองธานี ดิฉันตั้งใจเพื่อจะไปเก็บภาพที่ประทับใจ  และเพื่อจดจำว่าครั้งหนึ่งของชีวิตตนนั้นได้มีโอกาสชมภาพที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อน และเชื่อว่าถ้าไม่มีงานนี้เราคงไม่มีโอกาสได้ดื่มด่ำและสัมผัสกับบรรยากาศความสุขในขณะที่ชมงานและได้เห็นภาพอันทรงคุณค่าต่าง ๆ เหล่านี้แน่นอน ขณะที่เดินชมอยู่นั้นพลันก็สะดุดตากับภาพ "เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์"  พระองค์ท่านในชุดนักเรียนดูไร้เดียงสานักหนา..และเมื่อนึกถึงปัจจุบันท่านทรงงามสง่ายิ่งนัก

 

 

ภาพถัดมาที่ติดตาและประทับใจ คือภาพ "ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ที่ประทับใจ"  ซึ่งรวมหลายรูปในอิริยาบทต่าง ๆ ของในหลวง ที่ชอบมากคือภาพที่ท่านทรงยืนเรียงเกาะไหล่ เรียงตามลำดับไหล่ ไม่สวมเสื้อสวมแต่กางเกงตัวเดียว... ลองมาทายกันหน่อยซิว่าท่านยืนอยู่ตรงไหนน้อ ? 

 

 

ภาพประทับใจภาพที่ 3 คือ ภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระบรมราชินีนาถเคียงคู่กันบนรถไฟและทรงโบกพระหัตถ์ให้กับประชาชนของพระองค์ท่าน จากสีหน้าแววตา รอยแย้มสรวลคงไม่ต้องบอกว่าพระองค์ทรงยินดีและทรงเปี่ยมด้วยความสุข ปลาบปลื้มใจมากเพียงใดที่เห็นพสกนิกรของพระองค์มารอรับเสด็จที่สองข้างทาง

 

 

จากประสบการณ์ที่ดิฉันได้รับในขณะนั้น ณ สถานที่แห่งนั้น ท่ามกลางประชาชนนับแสน กลับกลายเป็นประสบการณ์ที่ยากที่จะลืมเลือน...เป็นความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสุดประมาณมิได้...หากไม่มีวันนี้พวกเราคงไม่มีโอกาศได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่อลังการ และซาบซึ้งในความอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในด้านต่าง ๆ ทั้ง ทั้งด้านศิลปะ จิตรกรรม ดนตรี และการเป็นนักพัฒนาที่ยั่งยืนต่อปวงชนชาวไทย  ได้เห็นแววตาที่เปี่ยมด้วยความสุขของพระองค์ เห็นรอยยิ้มน้อยๆ ที่แสดงออกถึงความปลาบปลื้มใจในพสกนิกรของพระองค์  ทำให้นึกถึงบทความที่ปรากฏใจความตอนหนึ่งว่า.....

 ."......ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือ การที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้านั่นคือ คนไทยทั้งปวง...."