THE KING OF KINGS

สุวรรณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ที่สุดหามิได้


ความเห็น (2)

ขอขอบคุณอาจารย์สุวรรณา...                       

  • ในหลวงทรงเป็นราชันย์แห่งราชาโดยแท้...
  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน                                                                           
เขียนเมื่อ 
  • ยอดเยี่ยมเลยครับ
  • ตามคุณหมอมาครับ