เพลงนี้แต่งโดย คุณจำรัส เศวตาภรณ์ เป็นเพลงบรรเลงอยู่ในชุดนิพพาน  ของ Greenmusic  เมื่อนำมาประกอบพระราชพิธีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายนแล้ว ยิ่งทำให้ตื้นตันใจมาก

http://www.greenmusic.org/mp3/v8/v8_1.mp3