บันทึกการจัดทำKM Work Shop
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรรุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 20/6/2548เวลา 09.00-16.45น.
              เช้าวันนี้ผมได้บรรยายพื้นฐาน KM  และจัดทำ KM work shop   ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  จังหวัดชุมพร โดยใช้เวลาประมาณ 7 ชม.  ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรรุ่นที่ 1     มีข้าราชการมาร่วมประมาณ 90 คน  มาจาก 3 อำเภอของชุมพรตอนบน แบ่งเป็นมาจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 3 อำเภอ  ตัวแทนสถานีอนามัยทุกแห่งใน 3 อำเภอ  ตัวแทนโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 4 แห่งมีตัวแทนผู้บริหารระดับสูงคือนักวิชาการสาธารณสุข 9 มาแทนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด              และมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนมาร่วมด้วยตนเอง 3 แห่ง    ทำให้บรรยากาศไปเป็นด้วยความตั้งอกตั้งใจ      เกิดบรรยากาศดีมากตั้งแต่เริ่มต้น   เพื่อนๆข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่เข้ามาประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้   ถึงแม้จะงงๆในช่วงต้นตอนเช้า         แต่เมื่อเข้าใจทำให้ผู้เข้าประชุมมากกว่า95%      มีการเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำKMมากๆหลังเสร็จการประชุม   ช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายถึงความจำเป็น ความสำคัญ  ความหมายของKMและกระบวนการ          ขั้นตอนการดำเนินการ KM  ช่วงบ่ายเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งเราได้สาธิตการจัดกลุ่มปฏิบัติการ KM               ทั้งหมด 8  กลุ่ม คือ กลุ่มจากอำเภอเมือง 3 กลุ่ม, กลุ่มอำเภอปะทิว 2 กลุ่ม   และกลุ่มอำเภอท่าแซะ 3 กลุ่ม   เราได้เลือก  ประธานกลุ่มฯ   เลขากลุ่มฯ   ผช.เลขากลุ่มฯ(ระบบสมัครใจ)     วันนี้แต่ละกลุ่มได้ร่วมกำหนด KV ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรร่วมกันด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคนในกลุ่มซึ่งทุกคนทำได้น่าทึ่งมาก (ทำให้เห็นกระบวนการมีส่วนร่วมทำให้เกิดความสมบูรณ์ของภารกิจนี้ด้วยการช่วยกันเติมเต็มทำให้KVที่ได้มานั้นน่าทึ่ง) และได้กำหนด สมรรถนะหลัก(CC)ของหน่วยงานที่จะบรรลุKV ขึ้นมากมาย       และได้สาธิตการสกัดขุมความรู้(KA)ด้วยเทคนิคการใช้เรื่องเล่า.......ปรากฎว่าน่าทึ่งและที่สำคัญมีหลายเรื่องที่เรียกเสียงฮาจากเพื่อนๆ.      และวันนี้ได้ร่วมกันกำหนดชื่อบล็อกของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 3 แห่งและโรงพยาบาลชุมชนอีก 4 แห่ง และสุดท้ายได้ทิ้งการบ้านในอีกหลายขั้นตอนให้ทีมKMสสจ.และทีมKM ของแต่ละทีมไปสืบสานสายใยKMต่อจากจุดเริ่มต้นที่มาจุดประกายไว้   เพื่อมาพบกันอีกครั้งในครั้งต่อไปประมาณ  45 วัน(ราวๆกลางเดือนสิงหาคม)   แต่ละทีมคงต้องไปออกแรงผลักดันให้บุคลากรในหน่วยงานของตน ให้รัก KM เหมือนที่ตัวเองที่หลงรักKMให้ได้เสียก่อนนะครับ.....
                                                                                                         พรสกล ณ ศรีโด
                                                                                                    บันทึกเมื่อ     20/6/2548
[email protected]
KV ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
             เพื่อเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาความรู้สู่เครือข่ายที่มีการบริหารจัดการที่ดี            บริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานแบบองค์รวม  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้เป็นเมืองน่าอยู่สู่สังคมที่ยั่งยืน