ความเห็นต่อการประชุม UKM Network ครั้งที่ 3

ความเห็นต่อการประชุม UKM Network ครั้งที่ 3
วิจารณ์  พานิช


          ผลของ “ตลาดนัดความรู้ด้านการบริหารงานวิจัย” ที่ มอ. หาดใหญ่   เมื่อวันที่ 19 – 20 มิ.ย.48   ทำให้ รศ. มาลินี  ธนารุณ   ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ มน.   ตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางการประชุม UKM ซึ่งจะจัดประชุมที่ มน. ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิ.ย.48 ทันที     เป็นการประชุมแบบ KM เต็มรูป   คือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จในการบริหารงานวิจัยโดย storytelling และสกัด “ขุมความรู้” ในการบริหารงานวิจัย   แล้วสังเคราะห์เป็น “แก่นความรู้” ในการบริหารงานวิจัย


          รศ. มาลินี  เอากำหนดการใหม่ปรึกษาผม   ผมเห็นด้วยทันทีเพราะผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ประโยชน์ 2 ต่อ   คือได้ฝึกปฏิบัติ KM จริง ๆ กับได้ “แก่นความรู้” ในการบริหารงานวิจัย


          แต่ในการเปลี่ยนกำหนดการเช่นนี้   มหาวิทยาลัยสมาชิก UKM ต้องปรับตัวให้ทันด้วย   คือต้องส่ง “คุณกิจ” ตัวจริง เข้าร่วมประชุม “คุณกิจ” ในที่นี้คือ  ผู้บริหารงานวิจัย   และ/หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัย   หรืออาจเป็นตัวนักวิจัยที่มีโครงการวิจัยชนิดทำเป็นทีมก็ได้


          การประชุมรูปแบบใหม่จะทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ชัดเจนของการประชุมเครือข่าย UKM ทุก ๆ 3 เดือน   คือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการทำงานที่เป็นหัวใจของมหาวิทยาลัย   เอางานเป็นหลัก   ไม่ใช่เอา KM เป็นหลัก   ซึ่งผมเห็นด้วยเต็มที่


          เน้นนะครับ   การประชุมเครือข่าย UKM จะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีทำงานที่เป็นหัวข้อหลักของการประชุมครั้งนั้น ๆ   ไม่เน้นที่ KM 


          จริง ๆ ก็เน้น KM นะครับ   แต่เน้นให้ KM เป็น tool ไม่ใช่เป็นตัวเป้าหมายของการประชุม


          “คุณกิจ” คือผู้ทำงานตามหัวข้อที่ตกลงกัน   ไม่ใช่ผู้ทำ KM


          ผมหวังว่า อ.หมออภิชาต   ผู้อำนวยการ UKM Network จะเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนี้   และหวังว่าสมาชิก UKM จะปรับตัวทัน
                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         21 มิ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
นับตั้งแต่ความรับผิดชอบเรื่องการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โคจรเข้ามาอยู่ในสมองและหัวใจของดิฉัน ดิฉันก็กระหายใคร่รู้มาโดยตลอดว่า  การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และเป็นระบบจะต้องทำอย่างไร  ท่ามกลางความว้าวุ่นใจอยู่นี้  ดิฉันก็ได้รับโอกาสให้ไปร่วม "ตลาดนัดความรู้ด้านการบริหารงานวิจัย"  ที่ มอ. หาดใหญ่  และที่นี่เอง ที่วิธีการดำเนินงานของ สคส. โดยท่าน อ.หมอวิจารณ์ และทีมงาน  ช่วยชี้ทางสว่างให้ดิฉันสามารถปะติดปะต่อภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติของการจัดการความรู้ได้ชัดเจนเป็นเรื่องเป็นราวมากยิ่งขึ้น

 

เหมือนคนร้อนวิชา  ดิฉันจึงผลีผลามปรับเปลี่ยนกำหนดการของ UKM งานใหญ่ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา  ที่ใกล้เข้ามานี้ (24 - 25 มิ.ย. 48) โดยกระทันหัน  ดังนั้น  จึงเป็นเรื่องแน่เสียยิ่งกว่าแน่ว่า การกระทำนี้ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้แต่เดิม โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะสถาบันพี่ใหญ่  ที่ตระเตรียมผลงานมาแลกเปลี่ยนอย่างประณีตไว้แล้ว

 

อย่างไรก็ตาม  ดิฉันตระหนักดีว่า การเสวนา UKM ครั้งนี้  ซึ่งเป็นครั้งที่บรรดาขุนพลผู้บริหารงานวิจัย  และผู้วิจัยระดับสุดยอดฝีมือ  จาก 5 สถาบัน เหิรฟ้า  ข้ามภูผา มาพบกัน ย่อมไม่ใช่โอกาสธรรมดาๆ ที่จะเกิดขึ้นได้เป็นประจำ  ถ้าไม่พยายามจัดการให้ดี  โอกาสดีดีเช่นนี้อาจผ่านเลยไปโดยไม่หวลกลับคืนมาอีก

 

ดิฉันรู้สึกโชคดีเหลือเกิน ที่การจัดงาน UKM โดย มน. เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้  มีท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ คอยดูแลเอาใจใส่  และมี อ.หมอ อภิชาต ผู้อำนวยการเครือข่าย UKM เป็นผู้อำนวยการจัดงานที่มีความเข้าใจเรื่อง KM เป็นอย่างดี  และเปิดโอกาสให้กำหนดการยืดหยุ่นปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม  อาจมีทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ผสมกัน (ช่วงเช้าวันแรก เหมือนเดิม  และช่วงบ่ายวันแรก เป็นแบบเดียวกับ มอ.)  แม้ด้วยระยะเวลาอันจำกัด ( 1วัน ครึ่ง) ดิฉันยังคงมั่นใจว่า  CKO ผู้ช่ำชองจาก บ้านผู้หว่าน  จะสามารถจัดการ กับ การจัดการความรู้ ครั้งนี้ได้จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์