ไม่ว่าจะเป็นการชม VCD ของสคส. ที่เกี่ยวกับ Best practices ในการจัดการความรู้ หรือการเข้าร่วม KM Workshop ดิฉันคิดว่า 3Cs ที่สำคัญมากๆ เพื่อให้การจัดการความรู้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน คือ

  1. Collaboration - การร่วมมือกันจากใจจริงของสมาชิกในองค์กร
  2. Communication - การพูดคุยสื่อสารอย่างจริงใจและสม่ำเสมอระหว่างกันทั้งแบบเห็นหน้าเห็นตากันหรือด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร
  3. Compensation - ขวัญกำลังใจและรางวัลแห่งแรงจูงใจต่างๆ ที่คุณเอื้อ (CKO) พึงมีให้แก่คุณกิจ (Knowledge workers)

มี Cs อื่นอีกหรือไม่นั้น ดิฉันคงต้องได้ลงมือปฏิบัติจัดการความรู้ ลองผิดลองถูกเพื่อเรียนรู้ (Learning by experience) ตามหัวปลา (Knowledge vision) หลักๆ เดิมๆ ที่อยากทำสักหลายๆ ครั้งคะ...

หากท่านอื่นคิดว่าท่านมี Cs อื่นอยากร่วม share ก็ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะ