แย่จริงๆเลย  ขอบอกว่าขณะนี้ประเทศไทยลำบากแล้วหล่ะ  เพราะรัฐบาลปล่อยภาวะนำมันลอยตัวไงหล่ะ   ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับนำมันจึงรับรู้ปัญหาทั้งภาวะที่เป็นผู้ซื้อและผู้ขาย

   สภาวะการณ์เช่นนี้  เราต้องร่วมประหยัดกันแล้วแหละ เพราะไม่อย่างนั้นจะใช้ชีวิตกันยากขึ้น   ส่วนตัวแล้ว  ถึงแม้ว่าจะทำงานอยู่ในองค์กรเล็กๆ เราทุกคนก็ต้องช่วยกันประหยัดพลังงานแล้วนะ

   ดิฉันคิดว่าในครั้งต่อๆไป จะนำเสนอ KM ในรูปแบบของการประหยัดพลังงานดีไหมเอ่ย   ซึ่งหากใครมีอะไรดีๆ  ก็ช่วยกันใส่ข้อมูลด้วยนะคะ  ขอบคุณค่ะ