องค์กร vs ครอบครัว

ทำสิ่งที่ควรทำ ดีกว่า ทำสิ่งที่อยากทำ
ผมเป็นคนหนึ่งที่กลับมาทำงานกับกิจการของครอบครัว (พ่อแม่) กิจการของผมเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ ในองค์กรก็จะไม่มีความซับซ้อนมากนัก ตัวผมต้องทำทุกอย่างในร้านทั้งกวาดขยะ ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ดูแลความเรียบร้อย รับลูกค้า ซ่อมรถ สั่งของ ฯลฯ คือสรุปว่าต้องทำทุกอย่างภายในร้าน ซึ่งในตอนแรกผมอยากจะเป็นวิศวกรไฟฟ้า (จบด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) ซึ่งผมต้องทำตามคำสั่งของครอบครัวคือกลับมาดูแลกิจการ ในตอนแรก ผมทะเลาะกับพ่อแม่บ่อยมาก เนื่องจากคิดว่าอยากจะทำงานในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ และสิ่งที่เรียนมานั้นสอนให้ผมคิดแต่ตรรกศาสตร์ แต่ในการทำธุรกิจจริงๆ นั้น 1+1 อาจจะไม่ได้เท่ากับ 2 เราต้องอาศัยประสบการณ์ในการเรียนรู้ และในสิ่งที่พ่อแม่สอนนั้นเป็นประสบการณ์ในการทำธุรกิจที่พวกเขาได้รับรู้มาก่อน ตอนนี้ผมรู้ว่าผมควรจะรับฟังในสิ่งที่พ่อแม่สอนบ้าง และตอนนี้ผมเริ่มสนุกกับมัน ซึ่งผมได้พยายามพัฒนาตัวเองและร้าน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างดีที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Managementความเห็น (0)