ในวิชา KM เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา นักศึกษาถามดิฉันว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างในการบล็อก เพื่อถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับในการทำงานในองค์กรออกสู่สาธารณชน ดิฉันบอกไปตามความคิดเห็นของดิฉันเองว่า

 • อย่าเปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กร
 • อย่าเขียนข้อความที่มีกระทบต่อสวัสดิภาพของตนเองและผู้อื่นในองค์กร
 • ใช้วิจารณญาณในการเขียน
 • ทบทวนข้อความที่เขียนก่อนตีพิมพ์

ดิฉันอ่านเจอบทความจากบล็อกที่ชื่อ CorporateBloggingBlog พูดถึงเรื่อง Corporate blogging policies ของบริษัท Sun เพื่อแจ้งต่อพนักงานของบริษัทไว้ว่า

 • It's a Two-Way Street
 • Don't Tell Secrets
 • Be Interesting
 • Write What You Know
 • Financial Rules
 • Quality Matters
 • Think About Consequences

อยากทราบเพิ่มเติม ให้ค้นหาเพิ่มเติมที่ Google โดยใช้คีย์เวิร์ด corporate blogging policy คะ

เทคโนโลยีบล็อกเกิดขึ้นก็ไม่กี่ปีนี้เองแต่เติบโตเร็วมาก องค์กรอีกมากที่ยังไม่รู้จักบล็อกนะคะ เห็นก็มีแต่บริษัทชั้นนำระดับโลกเท่านั้นที่พยายามสร้างกฏกติกาในการบล็อกให้แก่พนักงานของตนปฏิบัติคะ เพราะฉะนั้นท่านที่บล็อก ก็คงต้องใช้วิจารณญาณมากหน่อยว่าควรเขียนเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือไม่นะคะ