GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

KV ของที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร

เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเป็นธรรมในสังคม

เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน พัฒนาศักยภาพผู้นำ/บุคลากร  ในการให้บริการประชาชน  ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  เพื่อความเป็นธรรมในสังคม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  นำไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 326
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)