KM ภาคประชาชน
วันนี้ผมได้รับ อี-เมล์ จากคุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์ จาก มสช.     เป็นเรื่องของ KM ในภาคท้องถิ่น ชุมชน ที่น่าตื่นเต้นมาก     จึงเอามาเล่าต่อคังนี้

 

 เรียน อาจารย์หมอวิจารณ์ ที่เคารพ
 
  
 เมื่อวันที่ 
 15 
 มิย. ที่ผ่านมา ด้วงได้มีโอกาสไปร่วมประชุมกับครูชบ ยอดแก้ว
 
 และเครือข่ายสัจจะออมทรัพย์วันละ 
 1 
 บาท (การจัดทำสวัสดิการภาคประชาชน)
 
 จึงมีเรื่องมาเล่าแลกเปลี่ยน (ความเข้าใจและการตีความของด้วง
 
 อาจจะไม่ตรงกับของอาจารย์บ้างเพราะรู้ไม่ครบหรือเหตุอันอื่นๆ ก็ขอคำแนะนำด้วยค่ะ)
 
  
 ครูชบได้อธิบายเรื่อง การจัดการความรู้ โดยใช้ภาพปลา (อ.สุกัญญา จากคณะพยาบาลศาสตร์
 
 ซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานวิชาการให้แก่ครูชบและเครือข่าย ผ่านการเข้าประชุมกับ สคส. มาแล้ว 
 2
 ครั้ง และในพื้นที่ก็ทำงานร่วมกับคุณภีม) โดยใช้เนื้อหาเรื่องที่ครูชบกำลังรณรงค์
 
 ฟังแล้วเข้าใจง่ายและเห็น "ชุมชนปฏิบัติการ" ในพื้นที่ที่เป็นของจริง
 
  
 น่าตื่นเต้นทีเดียว
 
  
 ครูชบชักชวนให้เครือข่ายมาร่วมกันทดลองเอาแนวคิดเรื่องจัดการความรู้มาใช้ในการจัดขบวนการทำงาน
 
 

 

 ครูชบกล่าวว่าทุกส่วนของปลา เครือข่ายก็มีประสบการณ์แล้วทั้งสิ้น
 
 แต่ไม่เคยเอามาสรุปให้เห็นภาพชัดๆ
  
 ครูชบได้ชักชวนให้เครือข่ายมาร่วมกันทำหน้าที่
  
 คุณเอื้อ
 , 
 คุณอำนวย
 , 
 คุณวิจัย
 , 
 คุณกิจ
  
  
 ด้วงจับความได้ว่า ส่วนที่เครือข่ายให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือ
 
 1. 
 ความรู้ใหม่ (หางปลาบางส่วน)
 
 ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีพลังและขยายเครือข่ายด้วยอัตราเร่งที่ดี
 
 (
 ชาวบ้านมีความเชื่อพื้นฐานว่า ความหลากหลายเป็นสิ่งที่ดี แล้วต้องเอามาแลกเปลี่ยนกัน
 
 จึงจะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและเครือข่ายได้)
 
 2. 
 การมี "คุณอำนวย" ในแต่ละตำบล (ทาง สคส. จะให้การสนับสนุนลงลึกในพื้นที่จะนะ)
 
 ที่ประชุมได้มีการคุยกันว่า น่าจะเป็นโอกาสที่จะเอาแนวคิดนี้ไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ
  
 ที่ประชุมจึงได้มีการตกลงกันว่า การมี "คุณอำนวย"
  
 ในแต่ละตำบล (ตำบลละไม่น้อยกว่า 
 5 
 คน)
 
 น่าจะเป็นยุทธศาสตร์การขยายเครือข่ายทั้งในเชิงพื้นที่และขยาย "คุณกิจ
 
 (
 สมาชิก)"
  
 ให้มีจำนวนมากขึ้น ดังที่ครูชบตั้งเป้าไว้ประมาณ 
 5
 แสนคน
  (
 เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรในสงขลา)
 
  
 ด้วงเองก็เข้าใจสิ่งที่ฟังและอ่านเอกสารจากอาจารย์วิจารณ์ได้มากขึ้น
 
 และก็เห็นโอกาสในการส่งเสริมให้เกิด 
 CoP 
 ที่ ผอ.กำลังใช้แรงผลักภายใต้โครงการ 
 HPP
 ชัดเจนยิ่งขึ้น
 
 คนจากทางราชการที่มาร่วมในเครือข่ายครูชบค่อนข้างตื่นตัวและเป็นกำลังสำคัญในเครือข่ายพอสมควร
  
 กำลังคิดว่าจะไปทำกับคุณพิศิษฐ์ที่ตรัง (ทาง สคส.ได้ไปประสานไว้บ้างหรือยังค่ะ)
 
  
 มีรายละเอียดจากการไปนั่งฟังที่เป็นประโยชน์มากทีเดียว
  
 ขอบคุณมากค่ะ
 
 ด้วง
 
   
 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 
 Duangporn Hengboonyaphan
 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 
 National Health Foundation (NHF)
 โทร./
 Tel. 02-5115855 
 โทรสาร/
 Fax. 02-9392122
 www.thainhf.org

 

คุณดวงพรหรือทาง มสช. อยากเข้าไปหนุนชุมชนเรื่องนี้ไหมครับ     สคส. ยินดีร่วมแจมด้วย
วิจารณ์ พานิช
๒๐ มิ.ย. ๔๘
หาดใหญ่