Organization's KM

ทำไมองค์กรต้องสนใจ KM

         ทำงานตำแหน่งวิศวกรวางแผนผลิตมาเกือบ 6 ปี QA 2 ปี เห็นจะได้ ย้ายบริษัทมา 3 ที่ แต่บริษัทที่ทำแต่ละที่ก็ทำธุรกิจเดี่ยวกันคือ กระดาษและบรรจุภัณฑ์ ทำให้สะสมความรู้จากบริษัทฯได้มากโข...หรือเปล่าไม่รู้ จำได้ว่าเข้างานมาก็อบรมเลย อบรมมาตลอด 8 ปี

        ในประวัติการอบรมที่ผ่านมายาวเป็นหางว่าวคงได้ แต่เหมือนสุภาษิตที่ว่า ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด ตอนนี้เลยเอาตัวเองไม่ค่อยรอด ความรู้ที่ได้มา มีทั้งที่เกี่ยวกับงานและเรื่องที่ควรรู้ทั่วไป ซึ่งเป็นผลดีต่อตัวเราเอง และตัวองค์กรด้วย(หวังผลภายหน้า) เราได้นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงาน บริหารคน ลูกน้อง ถ้าบริหารหัวหน้าได้คงดี การอบรมมากๆมีทั้งผลดี ผลเสีย คือ เราได้อะไรหรือเปล่า องค์กรได้อะไรกลับมา คาดหวังอะไร เมื่อไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวัง องค์กรจะเป็นอย่างไร

        ดังนั้น ที่ผ่านมาถือว่าเป็นประสบการณ์ขององค์กรที่อบรมเพื่อให้พนักงานรู้ แต่ปัจจุบันองค์กรปรับเปลี่ยนมาให้ผู้อบรมรู้ และสอนคนอื่นต่อได้ หรือจัดทำให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร ทำให้เราต้องให้ความสนใจในเนื้อหานั้นๆอย่างดี เพื่อถ่ายทอดต่อได้อย่างถูกต้อง เพราะองค์กรไม่สามารถอบรมพนักงานทุกคนให้รู้เท่าเทียมกันได้ ที่สำคัญ....ค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นต้นทุนการผลิตอย่างหนึ่ง(ความรู้ที่ได้จากการเรียน MA)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน taew4737503ความเห็น (0)