การแบ่งปันความรู้ความรู้ของสำนักงานเลขานุการ

ความรู้ยิ่งแบ่ง ยิ่งบาน

 

วันนี้ผมพยายามที่จะจัดการความรู้ในสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ โดยการถ่ายทอดความรู้จากเรื่องที่ผมไปประชุมมา แต่ผมได้ทำระยะหนึ่งก็ขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากทุกคนในสำนักงานมีงานประจำ ที่ต้องทำจึงไม่อาจรวมตัวกันได้ และก็ได้พยายามทำ K-sharing โดยส่ง e-mail ให้กับทุกคนแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ จนในที่สุดได้ร่วมกิจกรรมoffice KM กับ รศ.มาลินี จึงได้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้จากอาจารย์ และได้ลองทดลองดูครับ ซี่ง K-sharing ในแบบใหม่นี้ก็แจ้งเกิดในวันที่ 19 มิถุนายน 2548 ครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (3)

อนุวัทย์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

 

k-sharing เป็นส่วนหนึ่งของ km วันนี้ผมเห็นความสำคัญของ km แล้วว่า kmเป็นเครื่องมือที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยดึงความรู้ ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ และนำมาสกัดเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด

 

กมลพร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

 

การแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งดี ที่จะช่วยให้ทุกคนมีความรู้เพิ่มขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ดีให้กับทุกคนในสำนักงานเลขานุการ

การแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งดี ที่จะช่วยเสริมให้ทุกคนมีความรู้เบ่งบานขึ้นอีกทั้งช่วย สร้างความสัมพันธ์ดีให้กับทุกคนในหน่วยงานให้มีกิจกรรมร่วมกัน มีสิ่งที่จะให้ความรู้สึกที่ดีต่อกัน และ k-sharing เป็นส่วนหนึ่งของ km ซึ่งป็นเครื่องมือที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยดึงความรู้ ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ มาหลอมรวมกันเพื่อให้ได้สิ่งที่ดี ๆ ไว้เป็นแหล่งความรู้ต่อไป