การเล่าเรื่อง..!!

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในคณะทำงานของการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ตลาดนัดความรู้ด้านการจัดการงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่ได้สัมผัสบรรยากาศในส่วนของการเล่าเรื่องความสำเร็จ หรือที่เรารู้จักกันคือ storytelling ซึ่งเราๆ อาจจะเห็นว่าการเล่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีอะไรยาก แต่เท่าที่สัมผัสมายังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่เคยชินกับการเล่าเรื่องลักษณะนี้ บางครั้งจึงยังไม่เป็นการเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาว่างานที่สำเร็จได้นั้นมีความเป็นมาเป็นอย่างไร แต่จะเล่าในลักษณะที่งานชิ้นนั้นเมื่อสำเร็จขึ้นมาแล้วมีประโยชน์อย่างไรมากกว่า แต่ไม่ได้เล่าว่ากว่าจะสำเร็จเป็นงานนี้ออกมาได้ต้องทำอย่างไร ฝ่าฟันมาอย่างไร จึงอาจจะยังไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเล่าเรื่องซะทีเดียว คงต้องอาศัยประสบการณ์ การเล่าเรื่องบ่อยๆ เพื่อทำให้เราสามารถเล่าได้อย่างลื่นไหลมากขึ้นได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Managementความเห็น (1)

pitikl
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยครับ บางทีอาจเป็นเพราะเราคุ้นชินกับการหาข้อสรุปการสนทนา มากกว่าการเจาะลงรายละเอียด คงต้องฝึกทั้งคนเล่าและคนฟัง(คุณลิขิต)