เชิญเล่าเรื่อง...วิจัยสร้างเสริมสุขภาพ

อ.ออม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิจัยสร้างเสริมสุขภาพ

เชิญชวนผู้สนใจการวิจัยสร้างเสริมสุขภาพทุกท่านเล่าเรื่องจากประสบการณ์ของท่านเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมของเรื่องเล่าเกี่ยวกับการวิจัยสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่างๆ  เช่น การได้มาซึ่งโจทย์วิจัย เทคนิควิธีการวิจัย ผลการวิจัย การนำงานวิจัยไปใช้ การเผยแพร่งานวิจัย การสร้างภาคีเครือข่ายการวิจัย พบกันที่http://healthpromotionresearchc.gotoknow.org

อุมาพร ปุญญโสพรรณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Health Promotion Researchความเห็น (7)

morning_glory
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดี กับการที่เราจะมีชุมชนวิจัย health promotion ครับ

ที่ สสส. เคยมีการคุยเรื่อง position ของยุทธศาสตร์การวิจัย ว่าจะ fit
ลงในยุทธศาสตร์ภาพรวมของงาน health promotion อย่างไรบ้าง
เพราะปัจจุบัน ยังมีการเชื่อมโยงไปถึงงานด้านอื่นเพียงเล็กน้อย
งานเหล่านั้นคือ
- การรณรงค์ผ่านสื่อ
- การสร้างชุมชน ที่ส่งเสริมสุขภาพ
- การผลักดันนโยบาย

งานสามด้านข้างต้น ต้องการองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ

การวิจัยเพื่อทำสื่อ อาจเป็นการวิจัยเรื่องทัศนคติ เรื่องพฤติกรรม หรือเพื่อ
หาข้อมูล ตัวแปร ตัวเลขสำคัญ ที่จะเอามาใช้รณรงค์ได้ผลแรงๆ เช่น
การดื่มเหล้าทำให้อัตราการตอบสนองช้าลง "40%" เป็นต้น
งานวิจัยแบบนี้ อาจไม่ตรงไปตรงมาทีเดียวนัก  ข้อสำคัญคือต้องได้
เนื้อหาที่นำไป "รณรงค์" ได้ผลเป็นหลัก

การวิจัยเพื่อสร้างชุมชน อาจเป็นการวิจัยเรื่องการ adopt innovation
ในชุมชน ว่าขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้าง  หรือเป็นการวิเคราะห์รายละเอียดว่า
ชุมชนที่ประสบความสำเร็จด้าน hp นั้น มีอะไรเป็น key success factor
ผลสำเร็จของงานวิจัยแบบนี้ คือ ชุมชนจำนวนมาก มีตัวแบบที่ดี
และไม่เกิดการต่อต้าน ในการนำตัวแบบที่ดีนั้น มาประยุกต์ใช้ตาม และพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น

การวิจัยเพื่อผลักดันนโยบาย เป็นการวิจัยที่น่าจะ pure สุด คือทำการศึกษา
ไล่ไปตาม ปัจจัยเสี่ยง ต่างๆ ที่มีผลต่อภาระโรค (burden of disease) สูง
และศึกษา ลึกลงไปถึงรากของปัญหา  ว่ามีปัจจัยอะไรอยู่บ้าง และจะลด
ปัจจัยเหล่านั้น ด้วยเครื่องมือทางนโยบายได้อย่างไรบ้าง

ผมอยากเห็นการเชื่อมโยง ของงานวิจัย ไปสู่งานสร้างเสริมสุขภาพทั้ง 3 ลักษณะ
อันจะนำไปสู่สุขภาพของคนไทย ในท้ายที่สุด

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.66
เขียนเมื่อ 

เรียน  อาจารย์อุมาพร ปุญญโสพรรณ 

     ผมขอเสนอว่าขอให้ชุมชนของอาจารย์ Health Promotion Research (ด้วยการอนุมัติที่ blog ของอาจาย์ จัดการบล็อกในชุมชน) จากนั้นการติดตามความต่อเนื่องของเนื้อหาในชุมชนจะถูกเชื่อมโยงถึงกันนะครับ กับ ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ซึ่งมีอะไรคืบหน้าเปิดขึ้นมาก็จะเห็นกันเลยครับ

วิชัย
IP: xxx.113.71.71
เขียนเมื่อ 

เข้ามาเยี่ยมเยียนครับ เป็นนักศึกษาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ป.โท ม.ราชภัฏภูเก็ตครับ คงจะได้ขอความรู้จากอาจารย์บ้างนะครับ

paula
IP: xxx.4.139.129
เขียนเมื่อ 
น่าสนใจจริงๆนะคะ จอรออ่านค่ะ
วิไลลักษณ์
IP: xxx.26.156.90
เขียนเมื่อ 

กำลังทำวิทยานิพนธ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดเมื่อย คิดว่าส่งเสริมด้านนโยบาย หรือ แง่ของการปรับพฤติกรรม อันไหนน่าจะ worKกว่า (ให้เข้ากับสถานะการณ์สาธารณสุขช่วงนี้ ขอคำชี้แนะค่ะ)

ขอบพระคุณค่ะ

ทชา
IP: xxx.114.112.186
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากค่ะ เพราะตัวเองทำทั้งงานวิจัยและงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก อยากมีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ และขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจจะมาเยี่ยมชมกระบวนการปฏิบัติงาน R2R ค่ะ

คาเซดาไฮ วิระชูสกุล
IP: xxx.205.217.168
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพมากๆเลยนะครับ อยากช่วยเหลือตนเองครอบครัวและสังคมจังเลย