ความเห็น


ขอแสดงความยินดี กับการที่เราจะมีชุมชนวิจัย health promotion ครับ

ที่ สสส. เคยมีการคุยเรื่อง position ของยุทธศาสตร์การวิจัย ว่าจะ fit
ลงในยุทธศาสตร์ภาพรวมของงาน health promotion อย่างไรบ้าง
เพราะปัจจุบัน ยังมีการเชื่อมโยงไปถึงงานด้านอื่นเพียงเล็กน้อย
งานเหล่านั้นคือ
- การรณรงค์ผ่านสื่อ
- การสร้างชุมชน ที่ส่งเสริมสุขภาพ
- การผลักดันนโยบาย

งานสามด้านข้างต้น ต้องการองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ

การวิจัยเพื่อทำสื่อ อาจเป็นการวิจัยเรื่องทัศนคติ เรื่องพฤติกรรม หรือเพื่อ
หาข้อมูล ตัวแปร ตัวเลขสำคัญ ที่จะเอามาใช้รณรงค์ได้ผลแรงๆ เช่น
การดื่มเหล้าทำให้อัตราการตอบสนองช้าลง "40%" เป็นต้น
งานวิจัยแบบนี้ อาจไม่ตรงไปตรงมาทีเดียวนัก  ข้อสำคัญคือต้องได้
เนื้อหาที่นำไป "รณรงค์" ได้ผลเป็นหลัก

การวิจัยเพื่อสร้างชุมชน อาจเป็นการวิจัยเรื่องการ adopt innovation
ในชุมชน ว่าขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้าง  หรือเป็นการวิเคราะห์รายละเอียดว่า
ชุมชนที่ประสบความสำเร็จด้าน hp นั้น มีอะไรเป็น key success factor
ผลสำเร็จของงานวิจัยแบบนี้ คือ ชุมชนจำนวนมาก มีตัวแบบที่ดี
และไม่เกิดการต่อต้าน ในการนำตัวแบบที่ดีนั้น มาประยุกต์ใช้ตาม และพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น

การวิจัยเพื่อผลักดันนโยบาย เป็นการวิจัยที่น่าจะ pure สุด คือทำการศึกษา
ไล่ไปตาม ปัจจัยเสี่ยง ต่างๆ ที่มีผลต่อภาระโรค (burden of disease) สูง
และศึกษา ลึกลงไปถึงรากของปัญหา  ว่ามีปัจจัยอะไรอยู่บ้าง และจะลด
ปัจจัยเหล่านั้น ด้วยเครื่องมือทางนโยบายได้อย่างไรบ้าง

ผมอยากเห็นการเชื่อมโยง ของงานวิจัย ไปสู่งานสร้างเสริมสุขภาพทั้ง 3 ลักษณะ
อันจะนำไปสู่สุขภาพของคนไทย ในท้ายที่สุด

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี