ความเห็น 1700495

เชิญเล่าเรื่อง...วิจัยสร้างเสริมสุขภาพ

วิไลลักษณ์
IP: xxx.26.156.90
เขียนเมื่อ 

กำลังทำวิทยานิพนธ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดเมื่อย คิดว่าส่งเสริมด้านนโยบาย หรือ แง่ของการปรับพฤติกรรม อันไหนน่าจะ worKกว่า (ให้เข้ากับสถานะการณ์สาธารณสุขช่วงนี้ ขอคำชี้แนะค่ะ)

ขอบพระคุณค่ะ