ถึงสมาชิก PSU RMKM

จะเฝ้าดูความสำเร็จ

ตลาดนัดความรู้การจัดการงานวิจัย ที่ มอ. เมื่อ ๑๙ - ๒๐ มิ.ย. ๔๘ ประสบความสำเร็จสูงเกินคาด   แต่นั่นไม่ใช่ KM ของจริง    นั่นเป็นเพียงแบบฝึกหัด    ของจริงอยู่ที่การเอาไปใช้ในงานประจำ

ผมจะเฝ้าดูความสำเร็จของ มอ. และของสมาชิกที่มาร่วมตลาดนัด   โดยจะรออ่าน บล็อก ในประเด็นต่อไปนี้

 ๑. มีการเอา ขุมความรู้ และ แก่นความรู้ ที่ได้จากตลาดนัด ขึ้น บล็อก

 ๒. มีการเอา ขุมความรู้ และ แก่นความรู้ด้านการบริหารงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ที่ไหน  อย่างไร  เกิดผลอย่างไร

 ๓. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารงานวิจัยผ่าน GotoKnow แค่ไหน

 ๔. มี ขุมความรู้ และ แก่นความรู้ เพิ่มขึ้นอย่างไร

 ๕. ผลงานวิจัย ของ มอ. เพิ่มขึ้นในเชิงคุณภาพ และปริมาณอย่างไร

วิจารณ์

๒๐ มิ.ย. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

pitikl
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 

ในฐานะที่รับผิดชอบในการจัด WS ขอขอบคุณวิทยากร และอยากฟัง Comment จากสมาชิก PSU KMRM ถึงแนวความคิดว่าจะทำอะไรต่อไปในอนาคตครับ........ปิติ