ตลาดนัดความรู้การจัดการงานวิจัย ที่ มอ. เมื่อ ๑๙ - ๒๐ มิ.ย. ๔๘ ประสบความสำเร็จสูงเกินคาด   แต่นั่นไม่ใช่ KM ของจริง    นั่นเป็นเพียงแบบฝึกหัด    ของจริงอยู่ที่การเอาไปใช้ในงานประจำ

ผมจะเฝ้าดูความสำเร็จของ มอ. และของสมาชิกที่มาร่วมตลาดนัด   โดยจะรออ่าน บล็อก ในประเด็นต่อไปนี้

 ๑. มีการเอา ขุมความรู้ และ แก่นความรู้ ที่ได้จากตลาดนัด ขึ้น บล็อก

 ๒. มีการเอา ขุมความรู้ และ แก่นความรู้ด้านการบริหารงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ที่ไหน  อย่างไร  เกิดผลอย่างไร

 ๓. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารงานวิจัยผ่าน GotoKnow แค่ไหน

 ๔. มี ขุมความรู้ และ แก่นความรู้ เพิ่มขึ้นอย่างไร

 ๕. ผลงานวิจัย ของ มอ. เพิ่มขึ้นในเชิงคุณภาพ และปริมาณอย่างไร

วิจารณ์

๒๐ มิ.ย. ๔๘