การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ

ให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการใน 1 ตุลาคม 2549 ยื่นแบบขอรับบำนาญ
         ด้วยกรมบัญชีกลาง แจ้งให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการใน 1 ตุลาคม 2549 ยื่นแบบขอรับบำนาญภายใน 30  มิถุยายน 2549 ซึ่ง กองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ส่งแบบขอรับบำนาญได้ ที่กองการเจ้าหน้าที่ มข. ภายใน 17 มิถุนายน 2549  เพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้ทำเรื่องขอรับบำนาญให้ท่าน ซึ่งท่านก็จะได้รับเงินบำนาญรายเดือนได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2549 นี้สมาชิกบล็อก ที่สังกัดคณะ/หน่วยงาน กรุณาช่วยแจ้งให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการใน 1 ตุลาคม 2549 ทราบด่วนด้วยครับผม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
  • รออ่านเรื่องต่อไปครับผม
กรณิช เสนาะเมือง
IP: xxx.7.150.98
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าคนที่เกิดวันที่ 1 ตุลาคม จะเกษียณอายุราชการเมื่อใด

เช่น  เกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2492 จะเกษียณอายุปี 2552 หรือ 2553

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ (กำลังเป็นหัวข้อถกเถียงกันในขณะนี้)