ในสังคมเรานั้น คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่ากัน และมีคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน จะแตกต่างกันก็ต้องที่หน้าที่และความรับผิดชอบในการงานที่ทำอยู่ จะเป็นหมอหรือคนขับรถก็ต้องทานข้าวเหมือนกัน ผมมักจะบอกนักศึกษาทันตแพทย์อยู่เสมอว่าเมือออกจากที่ทำงานแล้ว เราก็จะเป็นประชาชนคนหนึ่ง และเมื่อกลับถึงบ้านก็จะเป็นสามีหรือภรรยา หรือเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกๆ ถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขตลอดไปนะจะบอกให้
สร้าง: จ. 12 มิ.ย. 2549 @ 19:40   แก้ไข: จ. 12 มิ.ย. 2549 @ 19:40
ข้อคิดเห็น
JJ เมื่อ จ. 12 มิ.ย. 2549 @ 19:59 จาก 202.28.116.2   ลบ

  เรียนท่านอาจารย์หมออิน ถูกต้องครับ

 Xrayบางท่าน "เป็นหมอ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ลืมถอดหมวก"