ข้อเสนอในการแบ่งงาน Hermeneutics ของกลุ่มหนึ่ง

เมื่อวาน (12 มิถุนายน) คุณหนึ่ง นันทพล โทรไปคุยกับผมครับ  เรื่องประเด็นที่จะนำเสนอในการบรรยายครั้งที่สองและครั้งที่สี่  ของพระอาจารญพระมหา ดร.หรรษา ในวิชา พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ  ทำให้ผมได้แนวคิดที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังครับ

พระอาจารย์ฯ บอกในห้องว่า  งานชิ้นนี้เป็นงานกลุ่มหนึ่งชิ้น(ใหญ่) ที่จะต้องส่งภายในเทอมนี้หรือล่าช้าได้ถึงเทอมหน้า  จากการสนทนากับคุณหนึ่ง  ทำให้ผมมีแนวคิดในการแบ่งงานว่า

กลุ่มหนึ่ง  ตั้งแต่ หมายเลขหนึ่งถึงสิบ  ก็สิบคน  แต่ตัดออกไปอยู่กลุ่มอื่นเสียสองก็เหลือแปดคน  ด้วยการจุดประกายของคุณหนึ่ง  ผมย้อนกลับไปดูประเด็นที่จะอภิปรายในการบรรยายครั้งที่สองและสี่ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเรา  ก็พบว่ามี "แปด" ประเด็นพอดีกับจำนวนคน  ผมจึงเกิดแนวคิดว่า  "ถ้าเราแบ่งคนละประเด็น  ให้แต่ละคนไปเขียนในรูปแบบเรียงความมา  5-10 หน้า  เราก็จะได้งานกลุ่มที่มีความยาว 40-80 หน้าส่งพระอาจารย์ฯ ในเทอมนี้อย่างไม่ต้องเหนื่อยมาก  และแต่ละคนก็จะได้ฝึกการเขียนไปด้วย"

ส่วนการอภิปรายในห้อง  สมาชิกในกลุ่มทุกคนสามารถช่วยกัน "แจม" ในประเด็นที่ต้องการจะ "แจม" ได้อย่างเปิดกว้าง

ส่วนประเด็นว่าใครจะเลือกประเด็นไหนนั้น...ผมมีความเห็นว่า..."ใครถนัดประเด็นไหน  ก็ให้คนนั้นเอาประเด็นนั้นไปเขียน...(ยกเว้นครูแพม...ให้เลือกเป็นคนสุดท้ายครับ...ผมเห็นแววครูแพมแล้ว...ผมเชื่อว่าถนัดทุกประเด็นเลย)

หรือท่านอื่น  เห็นเป็นอย่างไรครับ...เชิญสานเสวนากันได้เลย...หรือหากยังไม่ถนัดที่จะสานฯผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ด...เตรียมประเด็นไว้สานฯกันวันพรุ่งนี้ (พฤหัสที่ 14) ก็ได้นะครับ

แล้วพบกันพรุ่งนี้ครับ
สวัสดิ์  พุ้มพวง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมนุมนักศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยความเห็น (4)

tanin
IP: xxx.107.160.208
เขียนเมื่อ 

thank you so much  sawat

 

สวัสดิ์
IP: xxx.121.163.155
เขียนเมื่อ 
ลืมไปครับ  "ครูแพม" อยู่คนละกลุ่มกับเรา...
ยินดีครับท่าน tanin
หม่อม
IP: xxx.113.85.242
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง(ค่าคะแนน= 5 ตามการวัดแบบlikert scale)
สวัสดิ์
IP: xxx.121.162.147
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ  ได้ 5 จาก 10 คะแนน ก็ดีใจแล้วครับ