กิจกรรมลูกเสือ

กิจกรรม ลูกเสือ
การสอนลุกเสือในโรงเรียน ชั้น ป 6 มีจำนวน 165 คน ผู้กำกับ 8 คน ต้องใช้วิธีการเดียวกับ บิดาลูกเสือโลก โดยให้ เด็กสอนและแนะนำเด็ก โดยต้องเน้นระเบียบวินัยให้เข้มพอเสียวก่อน แล้วจึงสอน นายหมู่ ให้ไปขยายผลการสมาชิกในหมู่อีกที หนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลูกเสือความเห็น (0)