วันนี้รู้สึกไม่เข้าใจศ.น.ที่เขตพื้นที่จริง ๆ  ว่าทำไมท่านให้นวัตกรรมของฉันเป็นการบริหารจัดการไปได้  ทั้งๆ  ที่ความคิดของฉันต้องการให้นวัตกรรมที่คิดค้นมาเป็นการจัดการเรียนการสอน  มาเปลี่ยนความคิดของฉันเสียนี่  การจัดทำ  ikm ที่ฉันต้องการทำเพื่อให้นักเรียนสามารถจัดการความรู้ได้ด้วยตนเองแบบบูรณาการกับวิชาอื่น  ๆ  คนแปลความจะมารู้ดีกว่าคนทำได้อย่างไร  ไม่เข้าใจจริง  ๆ  ใครที่อธิบายให้ฉันเข้าใจหน่อยมีไหมเนี๊ยะ