ต้องเป็นรูปถ่ายแนวตั้งจึงจะลงแล้วพอดี ขนาด 240x260 ก็ได้ค่ะ ดีใจจัง รูปนี้เป็นรูปแนวตั้งรูปเดียวที่มี ก็ตรงกับสถานการณ์ตอนนี้กลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้ง