• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

KPI 15 เรื่อง KM 13 แบบฟอร์ม

  น่าจะจัดการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด เพื่อถ่ายทอดให้เข้าใจและสร้างความร่วมมือในการตอบตัวชี้วัดด้วย  

          เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2549 (13.30 - 14.45 น.) มีการประชุม KM ในประเด็น KPI 15 การจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องตอบแบบฟอร์ม 13 แบบฟอร์มของสำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรคที่กำหนดให้ตอบ

          การตอบแบบฟอร์มนั้น ผู้ตอบ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพและงานแผนสถาบัน) เลือกการจัดการความรู้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การพัฒนาคุณภาพการบริการตติยภูมิ เพราะสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐาน HA & HPH อยู่แล้ว ซึ่งต้องมีการจัดระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการตามเข็มมุ่งของสถาบัน มีกิจกรรมของ PCT แต่ละทีม เช่น มีการประชุมทบทวนกิจกรรมและ ลปรร. กันในทีม PCT  นอกจากนั้นก็เพื่อไม่ให้การทำ KM สำหรับตอบตัวชี้วัดเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับผู้ปฏิบัติงานมากเกินไป

          แต่จากการประชุมในส่วนตัวดิฉันแล้วคิดว่ายังมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่กระจ่างเกี่ยวกับตัวชี้วัด ทั้งตัวชี้วัดเรื่อง KM และตัวชี้วัดอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากปัญหาการสื่อสารไม่ทั่วถึง ดังนั้น จึงน่าจะจัดการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด เพื่อถ่ายทอดให้เข้าใจและสร้างความร่วมมือในการตอบตัวชี้วัดด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): kpi 
  หมายเลขบันทึก: 33834
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 3
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

ถ้ามองแยกส่วนก็คงจะไม่เข้าใจเพราะอาจจะมองแค่ส่วนที่เราเกี่ยวข้อง แต่ถ้ามองภาพรวมก็จะเข้าใจได้(ถ้าใจเปิด)
เห็นด้วยครับ ๑๓ แบบฟอร์ม ได้แต่กรอก แต่ได้คะแนนครับ
ขอบพระคุณ คุณไม่แสดงตนและคุณ JJ ด้วยนะคะที่ ลปรร. เป็นข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ดีมากค่ะ