การจัดการความรู้การเงินพัสดุมข.(2)

กระบวนการการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

             เป้าหมาย 1. พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ       2. พัฒนาระบบการเงินและบัญชี  กิจกรรที่จะนำไปสู่เป้าหมายในขณะที่มีการจัดการความรู้ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

  1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการให้บริการที่ยืดหยุ่นและหาแนวทางให้ เป้าหมายองค์กรสู่ความสำเร็จ(ใช้เวที ลปรร.นำกรณีตัวอย่างที่ดี(Best Practices) แนะนำแลกเปลี่ยนและพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน 
  2. การสื่อสาร  (ด้วยการฝึกการใช้บล๊อค สื่อสารทางโทรศัพท์ พัฒนา kkumis ให้สื่อสาร 2 ทางมีการตอบหรือแนะนำอย่างสร้างสรรและถูกต้องซึ่ง ผช.อธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรับไปเร่งพัฒนา)
  3. กระบวนการและเครื่องมือ   (ทีมงานบุคลากรการเงินพัสดุช่วยกันพัฒนา)
  4. การเรียนรู้  มีการจัดการ ลปรร. โดยใช้วิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง น้องและเพื่อนช่วยคนรอบ ๆ ข้าง
  5. การวัดผล  ประเมินผู้ใช้บริการ เพื่อนร่วมงาน ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ และในส่วนตัวของบุคลากรการเงินพัสดุ
  6. การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล   ประกาศเกียรติคุณ ให้รางวัลแก่ผู้ผ่านการพัฒนาและเข้าร่วมโครงการสม่ำเสมอ

           สุดท้ายบุคลากรกลุ่มการเงินพัสดุทำงานอย่างมีความสุขขยันที่จะจัดการความรู้ของตนเองให้เป็นระบบและนำไปแบ่งปันให้ผู้อื่น และยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ     

           การเขียนครั้งนี้จะไม่สมบูรณ์ถ้าท่านมิได้ให้คำแนะนำหรือบอกในสิ่งที่ท่านอยากจะแนะนำ  

                                                     ขอบพระคุณล่วงหน้า

                                                          จรัสศรีkku.

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#กระบวนการการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงการจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 33831, เขียน: 12 Jun 2006 @ 21:55 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
ยังคงเป็นกำลังใจเสมอค่ะ น้านิด เก่งเริ่มเรียนแล้ว เริ่มสนุกค่ะ และมีเป้าหมายว่าจะต้องจบกลับมารับใช้มข.โดยเร็ว
เขียนเมื่อ 
  • ได้ความรู้ดีครับ
  • ดีใจที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับผม