การจัดการความรู้ คุณอำนวยตำบล

จัดประชุมคุณอำนวยตำบล
วันที่  12  มิถุนายน  2549  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง ดำเนินจัดประชุมคุณอำนวยตำบล จำนวน  54  คน  ณ  ศาลาประชาคมอำเภอปากพนัง  นำโดย นายศุภชัย  สกุลแก้ว  ผอ.ศบอ.ปากพนัง  ทำหน้าที่คุณอำนวยอำเภอ   ประสานภาคีเครือข่ายในการจัดและร่วมมือคุณอำนวยอำเภอนำโดยปลัดอำเภอ     ในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้และการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันในการปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และประสานงานคุณกิจตำบล หมู่บ้านนำร่อง หมู่บ้านละ 8  คน เพื่อทำความเข้าใจในการจัดกิจกรรม และประชุมคุณกิจตำบล ในวันที่  16  มิถุนายน  2549  ร่วมกับคุณอำนวยตำบลอีกครั้ง อย่างไรแล้วจะเล่าสู่กันฟังใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM สู่ชุมชนความเห็น (0)