SMALL TALK

 Clean Shirt เทคนิคในการทำงานในชุมชนที่ อาจารย์ ดร.กระจ่าง พันธุมนาวิน แนะนำให้ทีมงานชาวมอดินแดง นำไปใช้เพื่อเป็นการเริ่มต้นการสื่อสารกับประชาชนในชุมชน เรียกว่า SMALL TALK คือ การสร้างสัมพันธภาพ หรือ การสร้างบรรยากาศ กับ ประชาชน หรือ ชาวบ้าน คือ การพูดคุยเรื่องทั่วไป หรือ การสอบถามสารทุกข์สุขดิบก่อน หรือ ทักทายปราศัยกันแบบสบายๆ ทักทายไปทั่วๆก่อนที่จะไปถามเนื้อหาทางวิชาการ หรือสอบถามความต้องการในการพัฒนาครับ

 

JJ