เมื่อวันที่้ 8 มิถุนายน 2549  ช่วงบ่าย   ผมและคุณสายัณห์ ได้ไปร่วมการจัดกระบวนการ ลปรร. ของเกษตรบ้านบึงกระดาน หมู่ที่ 3 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ  ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตพืชปลอดภัย (ข้าว) และเวทีการวิจัย PAR ของตำบลช่องลม

          โดยมีคุณสนอง  ขวัญคำ นักส่งเสริมฯ ประจำตำบลนี้   และทีมงานของอำเภอลานกระบือประกอบด้วย

  • ๊คุณมานพ  จันทร์ต๊ะโมก
  • คุณนิพิจ  พินิจผล

         รายละเอียดของกระบวนการทั้งหมด ผมจะขอบันทึกไว้อีกบันทึกหนึ่ง   แต่บันทึกนี้ขอบันทึกภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดหอยเชอรี่ ที่เวลาไปคุยกับชาวบ้านที่ไหนก็บอกว่าเป็นปัญหาไม่สามารถควบคุมได้ แต่ในวันนั้นมีเกษตรกรท่านหนึ่ง คือ คุณวารี  หมอยา เกษตรกรบ้านอยู่ เลขที่  73 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม ทำนา 12 ไร่ ไม่เคยใช้สารเคมีป้องกันกำจัดหอยเชอรี่เลย  ทุกปีจะได้ข้าวประมาณ 8 ตัน คุณวารี ใช้วิธีการดังนี่ครับ

                                           49061202 บรรยากาศการ ลปรร.

  • ใช้ใบมะละกอ วางไว้ในนา หอยเชอรี่จะมาจับที่ใบมะละกอเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นก็จะจับหอยใส่กระสอบไปกำจัดที่อื่น
  • ใช้ก้านและใบกล้วย (เขาบอกว่าเป็นกล้วยเล็บมือนาง) ใส่ไว้ในนา หอยจะหนีไปเอง และ
  • เจาะรูเพื่อระบายน้ำในนาเป็นรูเล็กๆ หอยจะมารวมตัวกันที่น้ำไหล ก็จะเก็บทำลายได้ง่าย

ในโอกาสต่อไปผมจะตามไปที่นาเพื่อเก็บภาพมาฝากต่อไปครับ

 

                                                          49061201 คุณวารี หมอยา

          วันนี้เป็นการเขียนบันทึกแรกหลังจากเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่ โดยการบันทึกและลิงค์รูปเหมือนกับที่เคยทำ  หลังจากลองนำบันทึกเก่าที่เขียนซ่อนไว้ขึ้นในช่วงเช้า  เลยทดลองบันทึกสั้นๆ ครับ  ทุกอย่างก็เหมือนเดิม  แต่สามารถเชื่อมโยงได้มากและหลากหลายกว่าเดิมมากครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก