บันทึกนี้ล่วงเลยเวลามาหลายวัน ระยะนี้ผมมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะ แต่พยายามจะบันทึกข้อมูลลงใน Blog ไว้ เพื่อเป็นคลังข้อมูลสำหรับตัวเอง ตอนนี้ใกล้เทศกาล QA ผมได้สร้าง Blog ไว้อีก 1 Blog สำหรับการทำ SAR ของสำนักงานเลขานุการ

    เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดการความรู้ให้กับบุคลากรของสำนักงานเลขานุการ คณะนิติศาสตร์ งานนี้มีอาจารย์มานั่งฟังด้วย ท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ความจริงคณะนิติศาสตร์ หลายคนค่อนข้างคุ้นเคยกับผม เพราะมีโอกาสบรรยาย 5 ส. ให้บุคลากรนิติศาสตร์ฟัง 2 ครั้ง

    บรรยากาศในงานเป็นแบบทางการ ทุกคนที่มาเข้าร่วมฟังใส่สูทเกือบทั้งหมด ผมเห็นการจัดโต๊ะแล้วอมยิ้มได้ เพราะผู้เข้าร่วมรับฟังมีประมาณ 10 กว่าคน งานนี้เป็นอันว่าผมเปิดโอกาสให้ได้พูดครบทุกคน

    ผมได้พูดคุยกับเลขานุการคณะนิติศาสตร์แล้วทราบว่า มีบุคลากรหน้าใหม่ ๆ หลายคน หลังจากท่านคณบดีเปิดงานเสร็จ เป็นอันว่าผมเริ่มบรรเลงตามแบบฉบับผมได้ งานนี้เป็นงานที่ 2 ผมใช้ powerpoint ที่เคยบรรยายให้กับบุคลากรกองกิจการนิสิต และนำมาปรับเพิ่มเติม เนื่องจากที่คณะนิติศาสตร์ ให้เวลาผมเยอะกว่ากองกิจการนิสิต ก่อนเข้าสู่การบรรยาย ผมพยายามสร้างบรรยากาศให้ทุกคนรู้สึกสบาย ๆ ก่อน โดยไม่จริงจังกับเรื่องที่ผมจะบรรยายมากนัก เพราะสิ่งที่ผมพูดเป็นความรู้จากภาคทฤษฎี KM ของจริงอยู่ที่การปฏิบัติมากกว่าครับ

     เมื่อบรรยายช่วงแรกเสร็จ ก่อนพักรับประทานอาหารว่าง ได้พูดคุยกับผู้เข้าร่วมรับฟัง ก็ทราบว่านิติศาสตร์วันนี้จะมีการย้ายสถานที่ทำงาน ผมได้พูดคุยกับบุคลากรของนิติศาสตร์แล้วรู้สึกว่ามีบรรยากาศของมิตรไมตรีเป็นอย่างดี

      สิ่งสำคัญสุดท้ายคือ การทำ AAR อาจารย์ที่มาร่วมรับฟังได้ทำ AAR ด้วย จากการทำ AAR ทำให้ผมทราบว่า หลายคนมีพื้นฐานเรื่อง KM มาบ้างแล้ว อาจารย์ที่มารับฟังผม ก็ยังสงสัยในตัววิทยากรอยู่ว่า จะเอาอะไรมาพูดเกี่ยวกับ KM เมื่อได้ฟังแล้วก็ทำให้เห็นความสำคัญของเครื่องมือ KM มากขึ้น สิ่งสำคัญต้องมีศรัทธาใน KM และเริ่มที่ใจ ผมฟังอาจารย์พูดออกมาจากใจ แล้วทำให้ผมรู้สึกถึงพลังแห่งความดีงามที่ทุกคนพยายามจะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาหน่วยงาน อาจารย์ที่รับฟังผม มุ่งมั่นที่จะนำ KM ไปใช้กับนิสิต

       เลขานุการคณะนิติศาสตร์ สนใจในเครื่องมือชุดธารปัญญา จะนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน แต่ละคนมีความสนใจและเก็บรายละเอียดที่ได้จากการฟังแตกต่างกันไป

       ซีดีของโรงพยาบาลบ้านตาก ผมนำมาฉายกี่รอบก็ยังได้รับความสนใจ และรอยยิ้มจากคนที่ได้ชมอย่างตลอด ทำให้หลายคนสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของ KM ที่จะช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน  

       ขอบคุณคณะนิติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติผมมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ และดูแลเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดี ทั้งก่อนและหลังจากการบรรยาย

                                                                                       บอย สหเวช