ระหว่างรับประทานอาหารเย็น ในเย็นวันที่ 2 มิถุนายน 2549 (ที่ขอนแก่น) ที่ท่านอาจารย์ JJ เลี้ยงรับรอง มีหลายท่านเข้าร่วมงานด้วย หนึ่งในนั้นคือ ท่านอาจารย์ รังสรรค์ รองอธิการบดีฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       ตอนหนึ่ง beeman ทำสัญญาณมือ ให้ท่านอาจารย์รังสรรค์เห็น ท่านจึงบอกว่า นี่คือ beeman Code ซึ่งแสดงได้ด้วยภาพต่อไปนี้ครับ ใครทราบความหมายช่วยบอกทีนะครับ


ภาพ beeman Code


หมายเหตุ เริ่มที่บันทึกนี้ ผมนำภาพมาใส่ตารางได้แล้วครับ กลับมาเป็นประธานฝ่ายเทคนิคฯ ได้แล้วครับ