กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหากับการสอนวิทยาศาสตร์

  ติดต่อ

  การสอนวิทยาศาสตร์  
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหากับการสอนวิทยาศาสตร์     ในโรงเรียนพระยาประเสริฐฯเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุดนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้  การแก้ปัญหาต่างๆโดยผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติอย่างเป็นระบบ  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน  ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมหลากหลายทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล  โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสากลและท้องถิ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 33820, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:08:19+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหากับการสอนวิทยาศาสตร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

การจัดการความรู้        ทำให้สามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่มีมาจัดระบบและพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่   เป็นการพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง   ได้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้างให้โ    รงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  ขอให้กำลังใจนะ..GotSmiley for FREE! Click Here