การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนพระยาประเสริฐ

  ติดต่อ

  สุขศึกษาและพลศึกษา  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ         ได้จัดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542 หมวด 4 มาตรา 22  กำหนดไว้ว่า  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

โรงเรียนจึงมุ่งเน้น  ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 33823, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนพระยาประเสริฐฯ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

การจัดการความรู้        ทำให้สามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่มีมาจัดระบบและพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่   เป็นการพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง   ได้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้างให้โรงเรี    ยนสู่ความเป็นเลิศ  ขอให้กำลังใจนะ..GotSmiley for FREE! Click Here

pps-hpe
เขียนเมื่อ 

GotSmiley for FREE! Click HereGotSmiley for FREE! Click HereGotSmiley for FREE! Click HereGotSmiley for FREE! Click Here

แถวตรง   ออกกำลังกายยามเช้า  ที่พปศ.

น.ส.ศศิมา ศุภศิริ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ศิษย์เก่ารุ่นที่1นะค่ะ............ครูสบายดีไหมค่ะ

หนูเป็นเพื่อนปกรณ์ จรัญ ตวงพร ครูจำได้ไหมค่ะ

หนูคิดถึงครูมากนะค่ะ