เมื่อวานนี้ได้เข้าไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน  http://www.frappr.com    สมัครเป็นสมาชิก  มีกลุ่ม  และอ่านบล็อกของสมาชิก  ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเฉพาะกลุ่มที่เลือกได้  ความจำเป็นของครูผู้สอนคือ  การที่จะต้องพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ  การอ่านและการเขียนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก  อย่างน้อยที่สุดก็จะได้นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนแก่นักเรียน

                    ผู้เขียนก็ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์  ด้วยสาเหตุจากมีความคิดว่า  นี่เป็นทางตรงที่ครูผ้สอนภาษาอังกฤษจะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  ดีกว่าการไปเรียนรู้ที่สถาบันสอนภาษาที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย  เสียเวลาเดินทาง  ตรงกันข้ามหากได้เรียนรู้ในเว็บไซต์ที่แนะนำ  หรือเว็บไซต์อื่นๆ  จะเป็นการประหยัดมาก  เพราะเว็บไซต์เหล่านี้เป็นเว็บไซต์ฟรี  ไม่เสียค่าใช้จ่าย  มีการแนะนำให้เมื่อมีคำถามไปหา  ได้ฝึกภาษาอีกมาก 

                   ลองดูนะคะ  คงจะไม่ใช่เอามะพร้าวไปขายสวนนะคะ  หากพวกเราทำตัวเป็นชาล้นถ้วย 

                   ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เจริญรุดหน้าไปมาก  พวกเราชาวครูผู้สอนภาษาอังกฤษก็ต้องเดินตาม  หรือจะวิ่งตามแล้วแต่ถนัด  ไปล่ะค่ะจะไปเรียนต่อค่ะ  โชคดี