อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา แบบ TPR

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่กำลังดำเนินอยู่นี้ ไม่ได้หลงทาง

                    TPR (Total Physical Response)  หมายถึง การโต้ตอบทางสรีระ  ป็นทฤษฎีการสอนรูปแบบหนึ่ง  ที่เหมาะสมกับนักเรียนในวัยประถมตอนต้น  ผู้เขียนได้เข้าอบรมการใช้รูปแบบนี้ที่  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้เดินทางมาจากทั่วประเทศ  ผลัดกันเข้ารับการอบรม

                    ผู้เขียนได้ไปอบรมคราวนี้ด้วยความสุขที่ผู้เขียนได้นำรูปแบบนี้เขียนเสนอขอการกำหนดตำแหน่ง  และประสบความสำเร็จ  และพบว่าการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่กำลังดำเนินอยู่นี้  ไม่ได้หลงทาง 

                    Mr.Richard Graham  เป็นวิทยากรให้การอบรม  เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษด้วยการใช้เพลงและกิจกรรม  และทฤษฎี TPR  จึงเข้ามาในที่นี้ด้วย

                    กิจกรรมการอบรมเป็นรูปแบบของการใช้ส่วนต่างๆของร่างกาย  ได้ร้องเพลง  ตะโกนเปล่งเสียง  ได้ฝึกการออกเสียง  และใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  เหมาะสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาตอนต้นมาก

                   การอบรมครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ครูผ้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  ได้เข้าการอบรมทุกคน  บรรยากาศของการอบรม  ครูผ้สอนภาษาอังกฤษทุกท่านมีการตื่นตัวมาก  น่าชื่นใจ 

                  ขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ศน.พิรุณ  ติลภัทร  ที่บอกข่าวให้ทราบเรื่องการอบรม

                 เว็บไซต์ของที่มา  http://www.genkienglish.net

สมัครเป็นสมาชิกและจะดาวน์โหลดได้เป็นบางเรื่อง  บางเรื่องก็ต้องซื้อ  เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว..................

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประชุม อบรม สัมมนาความเห็น (1)

เป็นการอบรมที่ดีมาก  และนำไปใช้ได้ดีมากค่ะ  โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนประถมศึกษา