ความเห็น 151478

อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา แบบ TPR

เขียนเมื่อ 

เป็นการอบรมที่ดีมาก  และนำไปใช้ได้ดีมากค่ะ  โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนประถมศึกษา