ความเห็น 286172

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ

กรณิช เสนาะเมือง
IP: xxx.7.150.98
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าคนที่เกิดวันที่ 1 ตุลาคม จะเกษียณอายุราชการเมื่อใด

เช่น  เกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2492 จะเกษียณอายุปี 2552 หรือ 2553

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ (กำลังเป็นหัวข้อถกเถียงกันในขณะนี้)