การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง ครั้งที่ 3  สมศ.จะเริ่มในเดือนกรกฎาคม 2549  โดยจะเข้าไปประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในช่วงระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม  2549 โดย สมศ. จะไม่แจ้งล่วงหน้า มีโรงเรียนในสังกัด สพท.อด. 3 ที่จะได้รับการประเมิน ฯ ดังนี้ อ.ไชยวาน โรงเรียนบ้านคำ, บ้านดงพัฒนา,บ้านป่าก้าว,ร่มเกล้า 2,หนองแวงวิทยา,และอนุบาลไชยวาน  อ.บ้านดุง โรงเรียนบ้านดงดารา อ.พิบูลรักษ์  โรงเรียนบ้านโพธิ์. อนุบาลพิบูลรักษ์ อ.หนองหาน โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์, ผักตบประชานุกูลและบ้านโสกหมู

หากโรงเรียนใดมีปัญหาในการเตรียมการรองรับการประเมินฯโปรดแจ้งให้ทราบด้วย