สัมมนา ศบว.ตอนจบจริงๆนะ

เวทีแห่งความประทับใจ

เช้าของวันที่ 9 มิถุนายน 2549

กำหนดการกิจกรรมก็เป็นการเข้าสู่หัวข้อการสัมมนา

1)ผลงานที่ภูมิใจ

2)การเตรียมข้อมูลสารสนเทศรับการประเมินงานบริการวิชาการ สมศ. 3)Healthy Work Place

ซึ่งในประเด็นแรกก็ใช้เวลาไปมากพอสมควร แต่ละท่านในคณะก็มาเล่าเรื่องราวประทับใจในการทำงานใน ศบว.ตั้งแต่ช่วงแรกที่เข้ามาทำงานใหม่ ๆ ซึ่งพี่ ๆ ก็ปฏิบัติงานที่นี่บางท่านเป็น 10 ปีแล้วคะ (เรื่องราวเยอะทีเดียว น่าฟังมาก)บางท่านก็ประทับใจคน งาน สถานที่ และอื่น ๆ ก็ว่ากันไปนะคะ ก็เป็นบรรยากาศที่ดีทีเดียวคะ

ประเด็นถัดมาเรื่องของการเตรียมข้อมูลนั้นลุงธนิต ก็ได้ชี้แจงเชื่อมโยงงานต่าง ๆ ใน ศบว.ว่ามีฝ่ายใดบ้างแต่ละฝ่ายปฏิบัติเกี่ยวกับด้านใหนและให้แต่ละส่วนงานให้ความร่วมมือหากส่วนแผนงาน (พี่ตาล พี่แก้ว)ประสานขอข้อมูล เป็นต้น

ประเด็นสุดท้ายก่อนรับประทานอาหารเที่ยง Healthy Work Place ครานี้หละได้สนุกกันแน่ พี่น้อยและพี่แอน เป็น Head หลักในการดำเนินการเรื่องนี้ซึ่ง ผอ.คัดสรรคนที่เนี๊ยบและเจ้าระเบียบสุดๆๆดำเนินการคะ นอกจากนี้ยังมีเอกสารให้เก็บกันไว้ 2 ชุด ผอ.ศบว.(พี่จิ๊บ)ก็ให้หนังสือ 5 ส กันทุกคนเลยคะ ขอบคุณคะ

หลังจากครบทุกประเด็นก็ทานอาหารเที่ยงพักผ่อนตามอัธยาศัย ให้อาหารย่อยเดินทางกลับกันโดยสวัสิดภาพคะ

ได้เยอะทีเดียวสำหรับการเดินทางสัมมนา ศบว.ครั้งนี้ทั้งเนื้อหาและการสานสัมพันธไมตรีภายใน ศบว.ซึ่งเป็นสิ่งดีมากที่จะทำให้การทำงานในแต่ละวันที่ ศบว.เต็มไปด้วยความสุข

"สุขแท้ มีแต่ ในงาน"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)