ในวันที่ 7 มิถุนายน 2549 ที่ผ่านมา จ๊ะจ๋าได้นำเสนอบทความวิเคราะห์ให้กับทีม สคส. ฟังในการประชุมประจำสัปดาห์.....ก็จ๊ะจ๋า....รับผิดชอบวิเคราะห์บทความบทที่ 6 ของหนังสือ Appreciate Inquiry  และมาเล่าให้ที่ประชุมฟัง ซึ่งบทที่ 6 : The child as agent of Inquiry  ผู้เขียนบทนี้คือ David L. Coorperrider; Case Western University หลังจากที่อ่านจบบทแล้ว ขอบอกอย่างตรงๆ ว่าครั้งเดียวก็ยังไม่พอ ต้องอ่านซ้ำ 3 ครั้ง กว่าจะเข้าใจพอที่จะเล่าให้คนอื่นฟังได้...ก็เล่นเหนื่อยเหมือนกัน..และต้องยกนิ้วให้เลยกับผู้แต่งบทนี้ เพราะถือว่านำเอาสิ่งที่เราคิดไม่ถึงมาเขียนได้อย่างน่าสนใจ เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง  (ข้อดีของการอ่านคือ จ๊ะจ๋าได้ใช้เวลาคุ้มค่ากับการอ่านมากและการจับคู่กับเพื่อน ในการวิเคราะห์บทนี้ เราได้ประโยชน์กันทั้ง 2 คนก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ .....)

           คำขึ้นต้นของบทก็สื่อความหมายได้ตรงไปตรงมา    The sense of wonder, that is our sixth sense

ผู้แต่งได้เกริ่นด้วยคำถามมากมายแต่ คำถาม 2 3 คำถามที่สะกิดใจ......ผู้อ่านอ่อนหัดอย่างจ๊ะจ๋าคือ  ² เกิดอะไรขึ้นกับผู้เล่า ในห้องเต็มไปด้วย ผู้คนที่ความกระตือรือร้น ฟังอย่างตั้งใจ เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความอยากรู้อยากเห็น ² และ ทำไมความรู้สึกของการสงสัย อยากรู้อยากเห็นของเด็ก ไม่ถูกยับยั้งหรือขัดขวาง นั่นคือ ข้อจำกัดทั่วไปของความเป็นเด็กทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราเอ็นดูนั่นเอง ถ้าการค้นหาส่วนดีเหล่านี้คือหัวใจของการพัฒนาองค์กร (Organization Development)… และมีการพูดคุยที่เต็มไปด้วยความรู้สึกของการชื่นชม ใฝ่รู้  ยกย่อง  ยินดี ภาคภูมิใจ และอยากรู้อยากเห็น” …… ความรู้สึกเชิงบวกที่ก่อให้เกิดความสร้างสรรค์   กล่าวโดยสรุปคือ พลังแห่งการค้นหาความดี   (Spirit of Inquiry)

          ผู้แต่งและทีมงานได้ทดลองใช้ AI หลายปี และคิดว่า AI คือเครื่องมือที่ไปถึงจุดจบของการแก้ปัญหา  (The end of problem solving)  เช่นเดียวกับการค้นหาความดีด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบความคิดของคนให้เกิดแรงบันดาลใจ  การขับเคลื่อน และการดำรงไว้  และการเรียนรู้ด้วยกระบวนการตอกย้ำ ผลักดัน และกระตุ้น เป็นเครื่องมือของการพัฒนา The future  of OD ” ซึ่งวิธีการนี้เป็นการใช้ศาสตร์และศิลปะของการตั้งคำถามเชิงบวกและทรงพลัง และผู้แต่งก็คิดว่า เป็นงานยากที่จะแทรกเข้าไปในจิตวิญญาณของคน เพื่อทำให้เกิดความโลดแล่นแห่งจินตนาการและนวัตกรรม และการแทนที่ความรู้สึกเชิงลบ ....อืม....ดูมันก็เป็นงานยากจริงๆ....

        งานและบทบาทหลักที่จะต้องเริ่มทำคือ การให้เด็กเป็นตัวแทนของการซักถาม (ค้นหาความดี)  "The child as agent of Inquiry"  นั่นคือ การที่เด็กมีความอยากรู้อยากเห็น  พร้อมเรียนรู้  แลกเปลี่ยนจินตนาการ (คำถามของเด็ก ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้) (การตั้งคำถามที่ดีคือ การมีจิตนาการที่ดี)...... จ๊ะจ๋าคิดว่าอย่างงั้นนะ      

        และมี 3 กรณีศึกษาที่สำคัญ คือ

1.  การจินตนาการเมืองในฝัน - Bliss Browne

การสร้างจินตนาการเมืองเป็นสุขของพลเมืองชาวชิคาโก 

วิธีการทำงาน

  •  การตั้งคำถาม การประชุมเพื่อหารือกับหัวหน้าชุมชนและนักธุรกิจ เพื่ออภิปรายว่า จะจินตนาการ เศรษฐกิจ และศรัทราอย่างไร? ทำให้เกิดเมืองในฝัน
  •  การสำรวจ ซึ่งพบว่า  85 % คนอเมริกัน สูญสิ้นศรัทรา