GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การเรีนรู้โดย Mobile Unit

นักเรียน/ผูเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ปัจจุบันนี้การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นส่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เราควรศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา  เช่น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  ห้องสมุดประชาชน  ห้องสมุดประจำโรงเรียน ฯลฯ นักเรียน/ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ Mobile Unit

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 33791
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)