แบบฝึกทักษะการเขียนคำยาก  ชุดที่ ๑  คำที่สะกดไม่ตรงมาตรา

ตอนที่ ๑  การสร้างประสบการณ์คุ้นเคยกับคำยาก

แบบฝึกที่ ๑-๔  ดูคำจำให้ได้

โหลด

 http://gotoknow.org/file/manusanun/Na1no1.doc

 

แบบฝึกทักษะการเขียนคำยาก  ชุดที่ ๑  คำที่สะกดไม่ตรงมาตรา

ตอนที่ ๒  การสร้างประสบการณ์การสังเกตคำยาก

แบบฝึกที่ ๑-๔   เขียนอย่างไร ดูให้ดี

โหลด

http://gotoknow.org/file/manusanun/Na1no2.doc

 

 

แบบฝึกทักษะการเขียนคำยาก  ชุดที่ ๑  คำที่สะกดไม่ตรงมาตรา

ตอนที่ ๓  การสร้างประสบการณ์ฝึกทักษะการอ่าน  การเขียนคำยาก

แบบฝึกที่   ๑-๔     ฝึกวิธีเขียนให้จำ

โหลด 

http://gotoknow.org/file/manusanun/Na1no3.doc

 

ช่วยเเสดงความคิดเห็นด้วยนะคะ

ว่า แบบฝึกที่นำมาเป็นตัวอย่างนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ขอบพระคุณมากค่ะ