กะหรอกับศึกษาดูงานสัจจะวันละ ๑ บาท....(ตอนที่ ๓)

"เครื่องมือพัฒนาคน"

  แนวคิดใช้สัจจะวันละ 1 บาท ทำสวัสดิการภาคประชาชน เป็นเครื่องมือ พัฒนาคน เพื่อสู่เป้าหมาย “สังคมดี-คนมีความสุข” 

<p align="center"></p>

            แนวคิดสัจจะวันละ 1 บาท ทำสวัสดิการภาคประชาชน สัจจะครบ 180 วัน ได้สวัสดิการ 9 เรื่อง คือเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุนการศึกษา คนด้อยโอกาส สวัสดิการคนทำงาน สวัสดิการเงินกู้ สวัสดิการเงินฝาก และกล่าวถึงกติการของกองทุนสวัสดิการภาคประชาชน ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 9 ข้อ จากนั้นทิ้งท้ายด้วย 

</strong>            118099         
              เงินหนึ่งบาท                  มองค่า              มันน้อยนิด <p>              หลายคนคิด                   คุณค่า               ไม่น่าสน </p>              หากหมุนเวียน                เปลี่ยนไป          ให้คนจน <p>              ค่ามากล้น                     ผลนั้นต่าง          กลับทางกัน </p>

             ครูชบ ยอดแก้ว ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาก่อนมาจะมาเป็นสัจจะวันละ 1 บาท ดังทุกวันนี้ ว่าตนเองมีความคิดนี้มานาน พยายามที่จะลงมือทำที่จังหวัดสงขลา แต่ก็ไม่เกิดผล และได้เริ่มทำที่จังหวัดลำปาง ผลปรากฏว่าสามารถที่จะจัดตั้งได้ ฉะนั้นจึงกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่จังหวัดสงขลา นำเรื่องนี้เข้าปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก็ในช่วงแรก ๆ ก็ไม่มีหน่วยงานไหนให้ความช่วยเหลือ ตนเองก็ไม่ย่อท้อ เริ่มปฏิบัติการใหม่กับประชาชนด้วยกันเอง จึงเกิดผลสามารถจัดตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาได้ แต่ปัจจุบันนี้มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมมือด้วย ตอนนี้จังหวัดสงขลาได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก พอช. โครงการ 300 ตำบล คือตำบลละ 100,000 บาท โดยตำบลน้ำขาวเป็นตำบลแรกที่ได้รับเงินสนับสนุนก้อนนี้ และขณะนี้ทั้งจังหวัดสงขลาผ่านทั้งหมด 18 ตำบลแล้ว และจะพยายามให้จังหวัดสงขลาทั้งจังหวัดให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนก้อนนี้ จากนั้นก็เป็นการถามปัญหาที่คาใจ และทุกคำถามก็ได้รับคำตอบ ช่วงเช้าก็เป็นการเสร็จทางด้านทฤษฎี ส่วนช่วงบ่ายนี้ลงพื้นที่ (ศึกษาจากของจริง)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)