Pension

การมีชีวิตในวัยชราอย่างมีศักดิ์ศรี

    ระบบบำเหน็จบำนาญ เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับผู้ที่พ้นวัยทำงานแล้วจะใช้สำหรับการครองชีพอย่างมีความสุข   เรื่องนี้มิใช่เรื่องของคนแก่ แต่เป็นเรื่องที่คนหนุ่ม สาวในวัยทำงานต้องเตรียมตัว และต้องสร้างขึ้นมาด้วยตนเอง แต่คงต้องมีความร่วมมือกันในการช่วยกันสร้างเครื่องมือนี้ หรือต้องมีคุณเอื้อ และคุณอำนวยมาช่วยสร้างระบบให้

    เรื่องนี้เกี่ยวกับสวัสดิการเป็นอย่างยิ่ง แต่ในแง่เศรษฐกิจ ก็เกี่ยวกับการเงินการคลังเหมือนกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน suwatanasripiromความเห็น (0)