รับนโยบายจากท่านอธิการเรื่องการปลดล๊อค ซี 6 ต่อไปนี้ วัดกันที่ฝีมือ (สมรรถนะ) กันเต็มๆ ไม่ว่าจะพนักงาน หรือข้าราชการ นี่จะถือเป็นโอกาสของทีมเรา แต่ยอมรับว่ามันมีความ sensitive กับความรู้สึกของคนเป็นอย่างมาก แต่เรามีความเชื่ออยู่ 2 อย่างใหญ่คือ เรากำลังต้องบริหารท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง และ อีกอย่างคือระบบประเมินด้วยสมรรถนะ เชื่อว่าจะสามารถรักษาคนดี และส่งเสริมคนเก่ง ดี ทำงานได้อย่างมีกำลังใจ แม้ว่าระบบประเมินในปีแรก อาจไม่สมบูรณ์ เราก็ปรับกันไป 

ใครมีข้อเสนอแนะที่ดี หรือประสบการณ์ที่อยากจะบอกเชิญนะคะ