ในวันพฤหัสที่8 มิย.49     คุณหมอนภา หมอกนก คุณสมจิตร  คุณจันทราและคุณติ๊ดตี่ได้มาช่วยกันดูตัวชี้วัดที่ไม่ได้ตามแผนตามคำสั่งของCCOของกรม     เรามาดูกันทีละตัวและมีความเห็นต่างกันหลายเรื่องเนื่องจากตัววัดของงานวิจัยจะต้องวัดว่ามีการนำผลไปทำเป็นนโยบาย     ดิฉันพยายามอธิบายว่าบางงานเรานำไปใช้แล้วเช่นการใช้ยาGPOvirและยาRifamในคนไข้เอดส์ที่เป็นวัณโรคจะตีความอย่างไร     ดิฉันคิดว่าน่าจะตกลงกับก.พ.ร.ใหม่     ตัวชี้วัดอื่นๆเช่นkmที่เราอาจจะต้องสื่อสารกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้รู้จักมากขึ้นตามแบบฟอร์มของกพร.     ส่วนเรื่องอื่นๆที่ยังไม่มีเจ้าภาพชัดเจนเช่นแผนHRD   TQA    Blueprint     IT     เราคงต้องคุยกันมากขึ้นและหาหัวปลาให้เจอ     คุยกันบ่อยๆน่าจะไปได้ไม่ยากนักค่ะ     ขณะนี้เรากำลังปรับคนและโครงสร้างเท่าที่จะไม่กระทบกับงานมากนัก