ความเห็น 39642

การปรับแผนตามตัวชี้วัดที่ไม่ได้ตามแผน

mom
IP: xxx.156.31.156
เขียนเมื่อ 
คิดว่าคงจะต้องออกแรงมากๆ ตั้งแต่การอบรม Cream ทีม Competency ค่ะ เพราะถ้าสามารถสร้างทีมงานที่เข้มแข็งและมีพลังได้จะส่งผลต่องานอื่นๆ ขององค์กรต่อไปค่ะ