ความไม่เข้าใจในวิธีการสอนภาษาอังกฤษ

นักเรียนมักจะเกิดความสนุกสนาน เสียงดังก็จะเกิดขึ้น อรรถรสของการเรียนจะหดหายไป

เวลาสอนภาษาอังกฤษ ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูและนักเรียน
เมื่อครูถาม นักเรียนสามารถตอบสื่อสารกันได้
ทำนองเดียวกัน นักเรียนก็ต้องมีความสามารถถามครูได้เช่นกัน ทุกครั้งที่จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักเรียนมักจะเกิดความสนุกสนาน  เสียงดังก็จะเกิดขึ้น อรรถรสของการเรียนจะหดหายไป หากครูผู้สอนดุ และสั่งให้นักเรียนเงียบเสียง
ดังนั้น ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกท่านโดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษา จะมองข้ามเรื่องนี้ไปเลย จะปล่อยให้เสียงดัง ดังมากยิ่งดี
แสดงว่าครูผู้สอนประสบความสำเร็จ ดังอย่างไร  ดังในระดับใด ครูผู้สอนเป็นผู้กำหนดได้ เสียงดังนั้นต้องรบกวนสมาธิของนักเรียนห้องข้างเคียงแน่นอน บางครั้งก็จะเดินมาดู บางที่ก็ถูกครูด้วยกันเดินมามอง แต่สำหรับผู้เขียนหลายครั้งถูกผู้ใหญ่ตำหนิ
แต่ความจริง ผู้เขียนไม่โกรธเลย เพราะความไม่เข้าใจในวิธีการสอนภาษาอังกฤษเองนั่นหล่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (2)

วันนี้ดีใจ 3 ครั้งแล้ว  ที่บันทึกของตัวเองได้ขึ้นมาเป็นบันทึกสุ่มแสดงครั้งที่ 29

บันทึกนี้เป็นบันทึกเกี่ยวกับเทคนิคการสอน  ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีเทคนิคเดียวกันแต่รูปแบบของการสอนที่แตกต่างกัน

ความเข้าใจในการสอนภาษาอังกฤษ  ย่อมเกิดขึ้นได้กับคนที่ไม่ได้เรียนมาทางการสอนภาษาอังกฤษ

ครูอ้อยมีประสบการณ์ในการอบรมครูแห่งหนึ่ง ครูผู้เข้ารับการอบรมล้วนแล้วแต่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษทั้งสิ้น

แต่มีครูท่านหนึ่งเป็นผู้ชาย  ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้  เมื่อมีคนให้ออกไปพูดสุนทรพจน์  ขอบคุณวิทยากรฝรั่ง

ครูอ้อยปลอบใจและบอกว่า  การพูดให้เป็นธรรมชาติที่สุด  เป็นตัวของตัวเองรองลงมา  นึกถึงฝรั่งที่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้สิคะ

วันนั้น  อาจารย์ท่านนั้นมีความมั่นใจพูดตามความที่ท่านอยากจะพูด  จบด้วยดี  มีสีหน้าที่มีความสุข  วิทยากรฝรั่งก็พยักหน้า  งึกงึก ว่าเข้าใจ

arm
IP: xxx.67.18.45
เขียนเมื่อ 

เจริญพร อาจารย์อ้อย

อาตมากำลังศึกษาอยู่ ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เรียนคณะศึกษาศาสตร์ เอกอังกฤษ จะขอคำแนะนำจากอาจารย์ในการสอนภาษาในชั้นประถม ขอโครงสร้างแนวการสอน ให้อาจารย์ส่งทาง mail นี้

เจริญพร

พระอดิศักดิ์ วิสุทฺธสีโล