เวลาสอนภาษาอังกฤษ ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูและนักเรียน
เมื่อครูถาม นักเรียนสามารถตอบสื่อสารกันได้
ทำนองเดียวกัน นักเรียนก็ต้องมีความสามารถถามครูได้เช่นกัน ทุกครั้งที่จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักเรียนมักจะเกิดความสนุกสนาน  เสียงดังก็จะเกิดขึ้น อรรถรสของการเรียนจะหดหายไป หากครูผู้สอนดุ และสั่งให้นักเรียนเงียบเสียง
ดังนั้น ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกท่านโดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษา จะมองข้ามเรื่องนี้ไปเลย จะปล่อยให้เสียงดัง ดังมากยิ่งดี
แสดงว่าครูผู้สอนประสบความสำเร็จ ดังอย่างไร  ดังในระดับใด ครูผู้สอนเป็นผู้กำหนดได้ เสียงดังนั้นต้องรบกวนสมาธิของนักเรียนห้องข้างเคียงแน่นอน บางครั้งก็จะเดินมาดู บางที่ก็ถูกครูด้วยกันเดินมามอง แต่สำหรับผู้เขียนหลายครั้งถูกผู้ใหญ่ตำหนิ
แต่ความจริง ผู้เขียนไม่โกรธเลย เพราะความไม่เข้าใจในวิธีการสอนภาษาอังกฤษเองนั่นหล่ะ