โครงการTUCเป็นโครงการที่มาเสริมการทำงานของสถาบันในส่วนที่เราขาด     ในการทำงานเรารู้จักHIVQUALที่นำมาใช้ในการวัดคุณภาพทำให้เราผ่านHAมาได้     ขณะนี้กำลังครบเวลา3ปีของโครงการ     โครงการนี้ทำให้เรารู้ผลการทำงานของเรา     รู้จักการทำงานกับฝรั่ง     มีการหาPrevalence ของSTIในคนไข้HIVที่ดิฉันจะต้องไปเสนอผลงานที่มาเลเซียในเดือนหน้าและการพัฒนาในด้านต่างๆ     ผลของการทำงานมีทั้งที่สำเร็จและที่ยังค้างอยู่ก็มีบางที่ดิฉันอยากให้เจ้าหน้าที่มาเรียนรู้     ก่อนการประเมินทางโครงการเชิญคุณนกและคุณบุญช่วยไปเรียนรู้เพื่อมาสอนพวกเราอีกที

ดิฉันพยายามให้พยาบาลที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันประเมินตามกรอบของTUCโดยคาดหวังว่าเราจะทำโครงการต่อไปโดยมีการเตรียมเก็บแบบประเมินไว้ก่อนและใช้สำหรับการพัฒนางานเพื่อการReaccreditในปี51

วันพุธที่7และวันพฤหัสบดีที่8 มิย. 49   คุณชนกพรรณและคุณบุญช่วย     หมอนภาและคนที่เกี่ยวข้องมาคุยกันหาแนวทางประเมิน     การเก็บข้อมูลและการพัฒนาระบบบริการ     ในวันนี้ค่อนข้างจะงงกันเพราะต่างคนก็ไม่มีประสบการณ์     ดิฉันปลอบใจว่าหลังจากงานนี้เราคงเก่งขึ้นเพราะจะดูงานออกมาเป็นLogic    model ได้ซึ่งดิฉันคิดว่าเราน่าจะได้ประโยชน์มากเลยค่ะ     ดิฉันคิดว่าถ้าเราใช้เป็นจะทำให้เราดูงานและพัฒนางานไปถูกทิศทางมากขึ้น

ในการคุยกันปุ๊ยสำรวยที่มีประสบการณ์ของHIVand TB ได้เสนอแผนการประสานงานและระบบการทำงานที่มีการเก็บข้อมูลทีดีที่ดิฉันประทับใจมาก     คุณหมอนภาก็เตรียมหน่วยงานที่จะเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ     ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยทุกๆหน่วยงานในการใส่ข้อมูล     เป็นส่วนที่ดิฉันฝันถึงและคิดอยากเห็นก่อนเกษียณจริงๆค่ะ